تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
کاربرد آنالیز ریسک و تصمیم گیری با روش استوکاستیک در عملیات حفاری

چکیده :

در طي سه دهه گذشته آناليز ريسك يك ابزار بسيار مهم براي صنعت نفت بوده است. روش هاي آناليز ريسك با راهبردهاي متفاوتي به عنوان ابزاري سودمند جهت ارزيابي پروژه هاي تجارت اكتشاف و توليد و نيز تصميم گيري هاي سرمايه بر - عملیاتی در بخش بالادستی مطرح اند. اين تحلیل ها روش هايي براي عملكردهاي بهینه اقتصادي در مهندسی حفاری ارائه و در حال حاضر ضرورت آن مورد قبول مدیران این بخش میباشد ]1[  .
اين مقاله بازنگري روي اين ابزار در عمليات حفاري و ارتقاء سطح عملكرد حفاري (EDP) و نيز توصيفي است از كاربرد و توسعه اين روش در آناليز ريسك عمليات مانده يابي و رفع انسداد چاه  Fishing)) . بر اساس آناليز تصميم گيري عمليات چاه هاي حفاري ، آناليز ريسك مي تواند بالاترين درجه احتمال در برخورد با بهترين نتايج اقتصادي را رهنمون باشد.
 
ارائه دهندگان : دکتر بیژن مستقل (-رئیس واحد پژوهش و فناوری – مدیریت اکتشاف)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 15
کلمات کلیدی : آنالیز ریسک ، حفاری ، مانده یابی Fishing ، استوکاستیک ، درخت تصمیم گیری
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
معرفي بازرسي غير مخرب الكترومغناطيسي كابلهاي فولادی دکل های حفاری

چکیده :

استفاده ايمن و مطمئن از  تجهيزات دکل حفاری به شرايط فني كابلهاي فولادي بستگي دارد. اين كابلها معمولا در طول عمر خود به دلايل مختلفي مانند خوردگي داخلي و خارجي و سايش، تنشهاي مكانيكي ديناميك و استاتيك و غيره اضمحلال ميابند. اضمحلال منجر به  كاهش مساحت سطح مقطع فلزي

(Loss of metallic cross sectional area (LMA)) [2و1] و نقايص محلي (Local (faults(LF) [2و1] مانند سيمهاي منفرد و رشته هاي شكسته ميشود. اطلاعات مربوط به شرايط فني كابلهاي فولادي اجازه اقدامات منظم و علاج بخش كه منجر به افزايش عمر كابل فولادي و  اطمينان از استفاده ايمن و پيوسته از كابل فولادي ميشود را ميدهد. اين اطلاعات تنها با بازرسي غيرمخرب الكترومغناطيسي[3] بدست مي آيد.    
استفاده ايمن و مطمئن از  تجهيزات دکل حفاری به شرايط فني كابلهاي فولادي بستگي دارد. اين كابلها معمولا در طول عمر خود به دلايل مختلفي مانند خوردگي داخلي و خارجي و سايش، تنشهاي مكانيكي ديناميك و استاتيك و غيره اضمحلال ميابند. اضمحلال منجر به  كاهش مساحت سطح مقطع فلزي

(Loss of metallic cross sectional area (LMA)) [2و1] و نقايص محلي (Local (faults(LF) [2و1] مانند سيمهاي منفرد و رشته هاي شكسته ميشود. اطلاعات مربوط به شرايط فني كابلهاي فولادي اجازه اقدامات منظم و علاج بخش كه منجر به افزايش عمر كابل فولادي و  اطمينان از استفاده ايمن و پيوسته از كابل فولادي ميشود را ميدهد. اين اطلاعات تنها با بازرسي غيرمخرب الكترومغناطيسي[3] بدست مي آيد.    
 
ارائه دهندگان : (مهندس بازرسی فنی، شرکت نفت مناطق مرکزی ايران، شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، خانگيران،) پژمان مالكي نژاد سعيد علوی (مدير کنترل کيفی، شرکت مشانير، ايران)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : NDT, Magnetic flux, LMA, LF
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
معرفي بازرسي غير مخرب الكترومغناطيسي كابلهاي فولادی دکل های حفاری

چکیده :

استفاده ايمن و مطمئن از  تجهيزات دکل حفاری به شرايط فني كابلهاي فولادي بستگي دارد. اين كابلها معمولا در طول عمر خود به دلايل مختلفي مانند خوردگي داخلي و خارجي و سايش، تنشهاي مكانيكي ديناميك و استاتيك و غيره اضمحلال ميابند. اضمحلال منجر به  كاهش مساحت سطح مقطع فلزي
(Loss of metallic cross sectional area (LMA)) [2و1] و نقايص محلي (Local (faults(LF) [2و1] مانند سيمهاي منفرد و رشته هاي شكسته ميشود. اطلاعات مربوط به شرايط فني كابلهاي فولادي اجازه اقدامات منظم و علاج بخش كه منجر به افزايش عمر كابل فولادي و  اطمينان از استفاده ايمن و پيوسته از كابل فولادي ميشود را ميدهد. اين اطلاعات تنها با بازرسي غيرمخرب الكترومغناطيسي[3] بدست مي آيد.    
 
ارائه دهندگان : پژمان مالكي نژ (مهندس بازرسی فنی، شرکت نفت مناطق مرکزی ايران، شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، خانگيران، ايراناد) سعيد علوی (مدير کنترل کيفی، شرکت مشانير، ايران)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : NDT, Magnetic flux, LMA, LF
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
بررسي لايه هاي شيلي سري مخزني چلکن در چاه خزر -1

چکیده :

هنگام حفاري و عبور چاه از طبقات حاوي کاني‏هاي رسي نظير سازندهاي شيلي، سيال حفاري باعث هيدراسيون و تورم کاني‏هاي رسي شده و سبب بروز مشکلات بسيار زيادي مي‌شود که از جملة اين مشکلات مي‌توان تنگ شدن چاه، ريزش ديواره چاه، گيرافتادن مته، تميز نشدن ته چاه، توپه شدن مته، افزايش کشش براي رفع گير مته، بريدن لوله حفاري، تحميل عمليات مانده‌يابي و عدم موفقيت در عمليات سيمان‏کاري و بسياري از مسايل ديگر را نام برد که جلوگيري از مشکلات ايجاد شده توسط سازندهاي شيلي و بر طرف نمودن اين مشکل مستلزم شناخت ويژگي‏هاي سازند، آشنايي با تغيير و تحولات ايجاد شده در اثر واکنش هاي فيزيکي و شيميايي متقابل سنگ و سيال حفاري مي‏باشد. در اين مطالعه آزمايشگاهي که بر روي نمونه‏هاي شيلي چاه خزر يک صورت گرفته است، می‏توان با شناخت بيشتر و دقيق‏تر کاني‏هاي رسي، تأثيرات آنها را در هنگام حفاري پيش‌بيني نموده و مناسب‏ترين سيال گل حفاري را جهت حفر در اين سري پيشنهاد کرد .
ارائه دهندگان : عليرضا جهان پناه (شرکت نفت وگاز اروندان) سهيلا اصلانی
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 11
کلمات کلیدی : سري مخزني چلکن، گل‏های حفاری، سازندهاي شيلي، کاني‏هاي رسي ، پراش پرتو ايکس
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
بررسي شکستگيهاي يکی از مخازن جنوبی ايران با استفاده از تصويرگرها

چکیده :

ابزارهاي تصويرگر براي شناخت ساختارهاي زمين شناسي چاههاي نفتي بصورت گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرند. براي اين منظور داده هاي خام نمودارهاي تصويرگر در طي 3 مرحله - آماده سازي  ,پردازش و تحليل- مورد استفاده قرار مي گيرند.
در اين پروژه در ابتدا مرحله آماده سازي تصاوير با استفاده از ماجولهاي موجود در نرم افزار petro log انجام گرفت و تصاوير بصورت فيلتر شده براي مرحله دوم که پردازش اطلاعات است آماده گرديد. در مرحله دوم تعيين و اندازه گيري  شيب و آزيموت لايه ها و شکاف ها براي استفاده در  مرحله تحليل صورت گرفت. در نهايت با مقايسه  داده هاي مغزه و تصويرگرها  در چندين عمق نتايج خوبی در زمينه تطابق داده هاي مغزه و نتايج حاصل از تفسير نمودارهای  تصويرگربدست آمد.
 
ارائه دهندگان : جواد برات امامقلي- (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری)- محمدکمال قاسم العسکري –( دکتری ژئوفیزیک مخازن و عضو هیئت علمی دانشگاه نفت)
محل ارائه : اولین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار :
تعداد صفحه : 14
کلمات کلیدی : نمودارهاي تصويرگر. بررسي و تحليل . شکستگي . ماجول.
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
تعيين اولويت‌هاي نانوفناوري در حوزه حفاري

چکیده :

يکي از مهم‌ترين اولويت‌هاي تحقيقاتي کشور‌ما در چند سال گذشته بررسي امکان استفاده از نانوفناوري در زمينه‌هاي گوناگون بوده‌است. در اين مقاله با توجه به اين موضوع به بررسي تحقيقات انجام‌گرفته در زمينه  استفاده از فناوري نانو در بخش‌هاي گوناگون صنايع حفاري در دنيا پرداخته شد
ارائه دهندگان : سيدعلي طاهري، (پژوهشگر پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت) مسعود صامت،( پژوهشگر مرکز ايده‌پردازان جوان، پژوهشگاه صنعت نفت،) سيده سالومه عظيمي ‌پور ميبد، (پژوهشگر مرکز ايده‌پردازان جوان، پژوهشگاه صنعت نفت) محمد سليماني،( رئيس مرکز مطالعات تکنولوژي حفاري)
محل ارائه : اولین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار :
تعداد صفحه : 12
کلمات کلیدی : حفاري، نانوتکنولوژي، نانوپوشش، نانوسيال، گل حفاري، مته حفاري
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
برآورد وزن مخصوص گل حفاری برای کنترل پایداری چاههای نفت در حین حفاری بر مبنای فشار شکست هیدرولیکی و خصوصیات ژئومکانیکی سازندها در حفاری ج

چکیده :

هنگام حفر یک چاه اصل بر این است که از روش حفاری عمودی  برای رسیدن به مخزن استفاده گردد، ولی در بعضی موارد به دلایل فنی یا اقتصادی به جای این روش، از روش حفاری جهت دار  استفاده می‌شود. در اصطلاح علم حفاری، به دانش حفر یک چاه در امتداد یک مسیر مایل از پیش‌تعیین شده برای رسیدن به هدف مشخص حفاری جهت دار گفته می شود.
زمان پیدایش بحث پایداری دیواره چاههای نفتی در هنگام حفاری را می توان تقریبا به موازات شروع استفاده از تکنولوژی حفاری زاویه دار و افقی دانست. ناپایداری چاه و دیواره آن عبارت است از کلیه مشکلاتی (اعم از فیزیکی و شیمیایی) که به نوعی سازندهای پوشاننده دیواره را از تعادل خارج می سازند. نتیجه این عدم تعادل پدیده هایی مانند ریزش جزئی و کلی دیواره، تورم سازند و گیرکردن رشته حفاری، ایجاد درزه، ترک و شکستگی در دیواره چاه، پوسته پوسته شدن دیواره و... میباشد.
مکانیسم های مختلفی در ایجاد شکست و گسیختگی در سازندها بهنگام حفاری نقش دارند. یکی از مکانیسم های شکست، شکست کششی است. این نوع شکست زمانی روی می دهد که تنش درون دیواره های چاه بصورت کشش عمل نماید و نهایتا از حد تحمل کشش سنگ فراتر رود. این عمل موجب ایجاد شکست در سنگ بصورت صفحه ای عمود بر تنش کوچکتر وارده از زمین می گردد. از سوی دیگر، سازند ممکن است تحت فشارش نیز دچار شکستگی گردد. شکستگی های فشارشی اصولا بوسیله دو عامل وزن مخصوص بسیار بالا، و یا بسیار پایین گل حفاری پدید می آیند. لذا وزن مخصوص گل در کنترل پایداری دیواره چاه بسیار موثر است. بدین صورت میتوان گفت که اولاً، وزن مخصوص گل باید به قدری کافی باشد که نسبت به میزان تنش موجود در خلل و فرج سازند برتری داشته باشد. دوم آنکه گل باید به اندازه کافی سنگین باشد تا خطر شکستگی های فشارشی در اثر وزن مخصوص پایین پدید نیاید. سوم آنکه وزن گل نباید به حدی زیاد باشد که سازند در اثر فشارهای وارده 
تخریب شود. نهایتا باید دانست که وزن مخصوص بیش از حد گل حفاری علاوه بر موارد پیش گفته ممکن است باعث جابجایی و حتی گسیختگی برشی در سازند نیز بشود.
هدف از نگارش این مقاله بررسی پایداری فیزیکی دیواره چاه، از طریق برآورد وزن مخصوص بهینه گل حفاری با نگاهی به روش ها و روابط مرسوم فعلی، و اضافه نمودن پارامترهای مکانیکی سازندها به این روش ها و ابداع و پیشنهاد روابطی جدید می باشد.
 
ارائه دهندگان : هادی آشتیانی عبدی- (کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ) دکتر بهمن بهلولی (– استادیار زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تهران) دکتر علی قنبری – (استادیار عمران – دانشگاه تربیت معلم) مهندس سجاد کاظم شیرودی – (کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی – )
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 13
کلمات کلیدی : پایداری فیزیکی دیواره، وزن مخصوص گل، مکانیسم شکست، مقاومت سازند، شیل
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
انبساط بتن هاي حاوي سيمان آميخته با پوزولان طبيعي تهيه شده از معدن شهر رفسنجان در دو محيط آبي و سولفاتي

چکیده :

يکي از مهمترين پارامترهايي که در مورد بتن هاي پوزولاني بايد مورد توجه قرار گيرد رفتار متفاوت اين بتن ها در انبساط مي باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسي مقدار انبساط نمونه هاي بتني حاوي پوزولان رفسنجان تا سن 90 روز، با طرح اختلاط و نسبت آب به مواد سيماني ثابت 5/0، در صورت تغيير پارامترهاي نوع سيمان مصرفي و درصد پوزولان جايگزين در شرايط نگهداري محيط آبي و سولفاتي و مقايسه آن با نمونه شاهد(فاقد پوزولان) مي باشد.
ارائه دهندگان : علي اکبر مقصودي، عضو هيات علمي، دانشگاه شهيد باهنرکرمان حامد احمدي مقدم، دانشجوي کارشناسي ارشد سازه، دانشگاه باهنر کرمان
محل ارائه : اولین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار :
تعداد صفحه : 8
کلمات کلیدی : پوزولان، انبساط بتن و محيط سولفاتي
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
بررسي چالشهاي پيش¬رو در توسعه آموزش مجازي و راهبرد مقابله با آنها در شركت ملي حفاري ايران

چکیده :

چكيده
شركت ملي حفاري ايران از شركتهاي زير مجموعه وزارت نفت(شركت ملي نفت ايران) مي¬باشد كه وظيفه حفاري چاههاي نفت و گاز و انجام خدمات فني مربوطه را در سراسرنقاط ايران و كشورهاي منطقه عهده¬دار بوده و شامل بيش از 10000  نفر نيروي رسمي و پيماني مي باشد كه به دو بخش نيروهاي ستادي مستقردر مركز شركت و نيروهاي عملياتي كه عمدتا" بصورت اقماري همراه دكلهاي حفاري در سطح كشور انجام وظيفه مي¬نمايند.
با توجـه به حـركت اقتصـاد كشـور به سمت جهانـي شدن و لـزوم حضـور كليـه شركتهـا در مناقصات بين¬المللي، تجهيز شركتهـا به علوم و فنون روز و روز آمد نمودن پرسنل  به امـري لازم و ضـروري تبديل گرديده و  شركتهايي كه به امر آموزش پرسنل خود اهتمام نورزند بصورت طبيعي از گردونه رقابت حذف ميشوند لذا شركت ملي حفاري ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و  آموزش پرسنل به عنوان حركتي مستمر و پايدار در شركت   درحال نهادينه شدن ميباشد.
با توجه به نوع كار حفاري و حضور عمده پرسنل بر سر دکلهاي حفاري و شيفتي بودن کار عمده پرسنل (14 روز كار- 14 روز استراحت) و نيز پراكندگي دستگاههاي حفاري در سطح كشور استفاده از روشهاي سنتي آموزش به دلايل  زير عملا"غير ممكن يا مشکل ميباشد:

1.    پرسنل عملياتي  تمايل چنداني به حضور در دوره هاي آموزشي در ايام استراحت خود ندارند
2.    اگر اين دوره¬ها در زمان كار پرسنلي برگزار شود دستگاهها با كمبود نيرو مواجه مي¬شوند.
3.    حضور پرسنل از شهرهاي مختلف و استقرار در اهواز براي مدت دوره مستلزم هزينه¬هاي اقامت، غذا و پرداخت حق مأموريت و . . . مي¬باشد
4.    عدم تمايل پرسنل به آموزشهای قديمی و سنتی و....
با گسترش كاربرد فناوري اطلاعات در كشور و توسعه ارتباطات  استفاده از آموزشهاي الكترونيكي با توجه به داشتن توانهاي بالقوه نمونه زير ، بعنوان جايگزيني براي آموزشهاي سنتي  مي¬تواند جهت رسيدن به اهداف فوق ما را ياري دهد:
1.    امكان گسترش آموزش و فراگير نمودن آن جهت تمامي پرسنل.
2.    كاهش هزينه¬ها
3.    امكان برگزاري دوره¬هاي بيشتر و متنوعتر جهت پرسنل
4.    جذابيتهای سيستمهای آموزشي جديد و نو و ....
در اين مقاله سعي خواهد شد تا تعريف روشني از آموزش الكترونيكي و انواع آن ارائه شود و مزايا و معايب آن به تفصيل بررسي شده راهكاري مناسب جهت تدوين و راهبرد آموزش الكترونيكي در شركت ملي حفاري ايران ارائه گردد.
 
ارائه دهندگان : علی دقایقی , (فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات , شرکت ملی حفاری ایران) دکتر احمد کاردان , (دانشکده مهندسی کامپیوتر وفن آوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 15
کلمات کلیدی : آموزش الكترونيكي ، يادگيري الكترونيكي ، مشكلات سيستم هاي آموزشي سنتي ، شركت ملي حفاري ایران ، چالشهاي استقرار سيستم آموزش الكترونيكي .
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
بررسي آماري پارامترهاي مؤثر در حفاري سازند آسماري

چکیده :

اهميت منابع هيدروکربور در دنيا برهيچکس پوشيده نيست و دسترسي به منابع هيدروکروبوري مايع و گاز تنها از طريق حفاري سازندهاي مختلف زمين شناسي امکان پذير است. صنعت حفاري نفت در ايران قدمتي حدوداً 80 ساله دارد و به دليل گستردگي منابع هيدروکربوري در مناطق نفت خيز کشور، کم و بيش اين سازندها حفاري شده اند و بسياري از مهندسين حفاري در ايران، آشنايي کامل با سازندهاي مختلف زمين شناسي در نقاط مختلف به خصوص در منطقه جنوب ايران را دارند. شناخت مهندسين حفار از شرايط زيرسطحي مناطق نفت خيز ايران، تنها براساس تجربه بوده و به صورت کيفي قابل ارائه مي باشد. درصورتي که بررسي هاي کمي برروي اين اطلاعات با ارزش ديده نمي شود. بررسي اطلاعات با ارزش هزاران متر حفاري از زمان حفر اولين چاه نفت در ايران تا کنون و استفاده از روش هاي آماري، تجربه کيفي موجود را به تجربه کمي تبديل نموده و راه را براي نتيجه گيري بهتر هموارتر مي سازد. مطالعه حاضر، شامل بررسي هاي آماري برروي پارامترهاي حفاري در سازند آسماري مي باشد که دراين بررسي نحوه توزيع آماري پارامترهاي مؤثر در حفاري، نحوه وابستگي اين پارامترها نسبت به هم از طريق تجزيه و تحليل خوشه اي و در نهايت، بهترين تابع براي کنترل سرعت حفاري در سازند آسماري از طريق تجزيه و تحليل مؤلفه هاي اصلي، معرفي شده است.
ارائه دهندگان : سيد بيژن ماهباز، (کارشناس ارشد مهندسي اکتشاف نفت) مهدي نامجويان، (کارشناس ارشد مهندسي اکتشاف نفت) حسين معماريان، (استاد دانشکده مهندسي معدن)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : صنعت حفاري، سازند آسماري، پارمترهاي مؤثر در حفاري، مطالعات آماري، تجزيه و تحليل مؤلفه هاي اصلي.
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
تحليل هيدرومکانيکي سه بعدي ناپيوستگي توده سنگ مخازن نفتي

چکیده :

شناخت و طبقه بندي مخازن کربناته و شکسته در انتخاب نوع و جهت حفاري در آنها نقش مهمي دارند. از آنجا که شکستگي هاي موجود در مخزن به عنوان کانال¬هاي جريان نفت به چاه مي¬باشند، بررسي و تحليل مشخصات فيزيکي و مکانيکي شکستگي¬ها در بهينه سازي توليد از اين نوع مخازن بسيار کليدي است. بازشدگي مهمترين ويژگي شکستگي¬ها در جريان سيال از آنهاست. دبي و سرعت سيال در شکستگي¬ها بستگي کامل به ميزان بازشدگي آنها دارد. در اين مقاله با استفاده از نرم افزار سه بعدي 3DEC، تحليلي عددي هيدرومکانيکي از تغيير بازشدگي ترک¬ها بر اثر تغيير حالت    تنش¬هاي برجاي ارائه مي¬شود. نتايج نشان مي¬دهند با کاهش تنش¬هاي قائم بر صفحات ناپيوستگي توليد از آنها افزايش خواهد يافت. اهميت رهيافت ژئومکانيکي در بررسي¬ مخازن نفتي از ديگر نتايج اين تحقيق است.
ارائه دهندگان : اميرحسين دلپذيريان(دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک سنگ، دانشگاه صنعتي اميرکبير) ، حسين سالاري راد (استاديار دانشکده مهندسي معدن، متالورژي و نفت، دانشگاه صنعتي اميرکبير) مجيد عطايي پور (استاديار دانشکده مهندسي معدن، متالورژي و نفت، دانشگاه صنعتي اميرکبير) آرش خسروي (کارشناس حفاري شرکت مهندسي توسعه نفت)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : مخازن شکسته، بازشدگي، تنش هاي برجا، تحليل عددي سه بعدي
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
مواد فعال سطحي: افزايه هايي براي بهبود خواص سيمان

چکیده :

هدف عمده اين بررسي توصيف کاربرد مواد فعال سطحي(سورفکتانت ها) براي تغيير خواص سيمان پرتلند براي عمليات سيمانکاري چاهها مي باشد. سورفکتانت ها با ترکيبات وسيع و پيچيده فراوان به عنوان افزايه اي براي بهبود سيمان در طي عمليات سيمانکاري مورد توجه قرار نگرفته اند.استفاده از مواد فعال سطحي در سيمانها به دو گروه عمده تقسيم مي شود: 1- مواد کندگر     2- مواد پخشگر
مواد فعال سطحي که به طور معمول براي نيل به هدف فوق مورد استفاده قرار مي گيرند مزايايي را که ساير انواع مواد فعال سطحي ممکن است داشته باشند را ندارند. مواد فعال سطحي که در اينجا مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند در خواص و ويژگيهاي فييکي(وزن مولکولي)، خواص انحلالي و تاثير آنها بر روي خواص سيمان نسبت به مواد فعال سطحي که در حال حاضر استفاده مي شود متفاوت مي باشند.مزاياي گسترده استفاده از اين مواد در فرمولاسيون سيمان مي تواند مشاهده گردد. بعضي از مزايايي که مي تواند از طريق ترکيب انواع مختلف مواد فعال سطحي به دست آيد و در اين مطالعه به آنها اشاره مي شود عبارتند از:
1-    بهبود اتصال و تماس در سطح مشترک سيمان و لوله
2-    کاهش جمع شدگي سيمان در طي مراحل بندش و سخت شدن
3-    صرفه جويي در استفاده از مواد و افزايه هاي سيمان
4-    بهبود خواص سيمان با صرف هزينه اي پايين
 
ارائه دهندگان : احمد خدادادي(کارشناسي ارشد مهندسي نفت)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : مواد فعال سطحي، دوغاب سيمان، افزايه کنترل هرزروي، جمع شدگي
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
طراحي BHA در حفاري هاي جهت دار سازند هاي جنوب غربي ايران

چکیده :

طراحي BHA  در حفاري هاي جهت دار سازند هاي جنوب غربي ايران مهم ترين جنبه حفاري جهت دار براي حفاري مسير مشخص شده مي باشد. کنترل زاويه آزيموت وAngle   در چاههاي جهت دار حين چرخش رشته،  با طراحي مناسب BHA  و بکار بردن پارامترهاي مناسب حفاري امکان پذير است. از جمله پارامترهاي در دسترس که در زاويه گرفتن چاه و در BHA  هاي مختلف موثر هستند مي توان به : اندازه پايدارکننده ها، قطر و طول لوله وزنه ها، وزن روي مته، سرعت چرخش رشته و سرعت نفوذ مته  اشاره کرد که کم و زياد کردن مقادير آنها باعث تغييرات انحنا و زاويه حفره مي گردد. از ساير پارامترهاي موثر نيز ميتوان سختي سازند، نفوذ پذيري و شيب سازند را نام برد که کنترل آنها خارج از توانايي حفار مي باشد.  در اين مقاله با استفاده از سه روش  Fulcrum, Stabilization  وPendulum ، و مطابقت خصوصيات آنها با سازندهاي جنوب غربي ايران همچون گچساران و آسماري، سعي در طراحي BHA  مناسب براي حفاري انحرافي با شعاع بزرگ (1-6 deg/ 100 ft) در اين سازندها شده است.
ارائه دهندگان : محمد ميرهاشمي( دانشجوي مهندسي نفت، دانشگاه آزاد واحد اميديه) ابوذر ميرزائي پيامن( دانشجوي مهندسي نفت، دانشگاه صنعت نفت)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 11
کلمات کلیدی : BHA, Inclination, Fulcrum, Stabilization, Pendulum
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
حفاري با لوله‌هاي جداري

چکیده :

عمليات حفاري يكي از بخش هاي پرهزينه صنعت نفت مي‌باشد، لذا شركت‌هاي بزرگ نفتي تمام سعي خود را بكار مي‌گيرند تا عمليات حفاري در شرايط ايمن و با صرف حداقل زمان و هزينه انجام گيرد و در پي رسيدن به اين هدف در تلاش هستند تا از روش‌ها و تكنولوژيهايي استفاده كنند تا زمان و هزينه مرتبط با حفاري را به حداقل برسانند.
يكي از روش‌هاي مورد استفاده شركت‌هاي بزرگ نفتي در راستاي تحقق هدف فوق، روش حفاري با لوله‌هاي جداري مي‌باشد كه توانايي حفاري در چاهها و مقاطع مشكل دار را بالا برده و هزينه‌هاي حفاري و تكميل چاه را در مجموع كاهش مي‌‌دهد. پارامترهاي اقتصادي، تجاري و كاربردهاي عملي روش DWC ثابت كرده است كه، اين روش منافع و مزاياي قابل قبول‌تري را به‌لحاظ كاهش هزينه‌ها، كاهش زمان  و حل مشكلات حفاري نسبت به روش رايج كنوني دارا مي‌باشد.
در اين مقاله به معرفي روشهاي حفاري با لوله‌هاي جداري و دلايل استفاده از اين روش‌ها پرداخته مي‌شود و كاربرد هر كدام از اين روش‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. آشنايي با اين تكنولوژي كه استقبال از آن، از سوي شركت‌هاي نفتي روند رو به رشدي دارد، از ديگر مواردي است كه در اين مقاله به آن پرداخته مي‌شود. در روش DWC ، لوله‌هاي جداري بجاي لوله‌هاي حفاري بكار گرفته مي‌شوند و پس از حفاري هر مقطع، بدون وقفه قابل ملاحظه‌اي، پشت لوله‌هاي جداري سيمانكاري مي‌شود. در اين روش، لوله جداري همواره در نزديك‌ترين نقطه به مته قرار دارد و براي مقاطعي كه ديواره چاه پايداري مناسبي ندارد و يا احتمال هرزروي گل در آنها بالا مي باشد، بسيار مفيد است.
حفاري با لوله‌هاي جداري با دو روش متفاوت انجام مي‌شود: [1,2,3,4,5]
1- روش DWC بدون بازيابي  BHA‌ 2- روش DWC با بازيابي BHA، كه روش اول براي حفاري چاه‌هاي عمودي و روش دوم براي حفاري چاه‌هاي انحرافي و افقي قابل استفاده مي‌باشد.
 
ارائه دهندگان : منصور نصري بابائي( كارشناس ارشد مهندسي نفت - شركت پتروپارس)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 11
کلمات کلیدی : حفاري، لوله جداري، DWC، هزينه    :: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
خارج سازي کنده هاي حفاري قبل از عمليات سيمانکاري در چاههاي افقي

چکیده :

براي تفکيک لايه اي مناسب و موثر، کنده هاي حفاري و نيز سيال حفاري دي هيدراته و ژله اي شده(GDDF) بايستي قبل از عمليات سيمانکاري از چاه خارج شوند که اين خارج سازي هنگامي که چاه انحراف داده مي شود و لوله جداري در مرکز چاه قرار ندارد مي تواند مشکل ساز باشد. در اين بررسي عواملي که مي توانند در خارج سازي کنده هاي حفاري و نيز GDDFاز چاههاي افقي موثر باشند با استفاده از آزمايشات چاههاي شبيه سازي شده مورد مطالعه قرار گرفتند. عواملي که مورد بررسي قرار مي گيرند عبارتند از: دوري از مرکز چاه، نرخ جريان، اندازه چاه، اندازه لوله جداري، جابجايي لوله حفاري و سيالاتي که پمپ مي شوند مانند جداسازها و شوينده ها.
نتايج نشان مي دهند که در سرعتهاي کمتر از نرخ جريان مطمئنه، کنده هاي حفاري و GDDF نمي توانند از داخل چاه بيرون آورده شوند. در عمليات سر چاهي اين نرخ جريان بايستي مشخص و شناخته شده باشد به نحوي که طراحان عمليات سيمانکاري بتوانند سيالات جداساز و شوينده را طوري انتخاب و طراحي نمايند که بيشترين راندمان در خارج سازي کنده هاي حفاري و GDDF از درون چاه حاصل شود. مطابق انتظار دوري از مرکز پروفيل سرعت را در قسمت باريک فضاي حلقوي تغيير مي دهد و هندسه چاه يکي از عواملي است که در خارج سازي کنده ها و GDDF موثر مي باشد. در اين بررسي درباره روش و نتايج آزمايشات و نيز نرخ جريان مناسب در قسمت باريک و عريض فضاي حلقوي بحث خواهد گرديد
 
ارائه دهندگان : احمد خدادادي(کارشناسي ارشد مهندسي نفت)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 8
کلمات کلیدی : کنده هاي حفاري، خمير به طور بخشي دي هيدراته، نرخ جريان، دوغاب سيمان، شوينده و جداساز
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/28
نویسنده :  ZAHERI
حفاري پايين تعادلي روشي براي سودآوري

چکیده :

از ديرباز حفاري بالا تعادلي روش مرسوم در صنعت نفت بوده است به صورتي که فشار ستون گل در داخل چاه از فشار سيال سازند بيشتر است. به موجب اين تفاوت فشاري سيال داخل چاه به درون سازند فيلتره مي شود که متعاقب آن در صورتي که با سيال سازند سازگاري نداشته باشد باعث ايجاد آسيب سازند در نزديکي چاه و يا حتي در داخل سازند ميشود. به موجب آسيب وارده به تراوايي سازند هزينه هاي زيادي صرف انگيزش و اصلاح اين موضوع صرف ميشود و در بعضي موارد ميزان زيادي از نفت در سازند به دليل از بين رفتن تراوايي سازند تلف مي شود.
يکي از راه هاي جلوگيري از مشکل فوق الذکر استفاده از حفاري پايين تعادلي است.در اين نوع حفاري فشار هيدرواستاتيک و ديناميك ستون  گل حفاري در چاه از فشار سازند کمتر مي باشد که به واسطه اين موضوع سيال سازند وارد چاه مي شود و نيز از نفوذ فيلتره و افت صافي و هرزروي گل به داخل سازند جلوگيري مي کند . اين نوع حفاري نيز داراي ضررهايي مي باشد که ذکر خواهد شد
 
ارائه دهندگان : مهدي ندري پري(دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعت نفت(
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : حفاري پايين تعادلي-آسيب سازند-Coil Tubing-فوايد و مضرات حفاري پايين تعادلي
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/27
نویسنده :  ZAHERI
بررسي مکانيسم ناپايداري لايه هاي شيلي در عمليات حفاري و راه حل هاي ممکن

چکیده :

  تا کنون مطالعات زيادي درباره علل ناپايداري چاه در سازند هاي شيلي حساس به آب صورت گرفته، ولي با اين وجود  نتايج موفقيت آميز راه کارهاي به کار برده شده هنوز به طور کلي در عمليات حفاري مورد استفاده قرار نگرفته است. دليل اصلي اين امر نيز به خاطر اينست که وضعيت و خواص تنش هاي درجا، استحکام و تنش هاي آب دوستي شيل ها با استفاده از روش هاي معمولي قابل اندازه گيري نمي باشد. در اين مقاله ابتدا تقسيم بندي انواع ناپايداري هاي شيلي و تشريح مکانيسم هاي بوجود آورنده آنها صورت گرفته و پس از آن مشکلات ناشي از  ناپايداري و راه حل هاي مقابله  با آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است
ارائه دهندگان : ابوذر ميرزائي پيامن( دانشجوي مهندسي نفت، دانشگاه صنعت نفت)، دکتر محمد کمال قاسم العسکري( عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 11
کلمات کلیدی : ناپايداري چاه، لايه هاي شيلي،گل حفاري، تنش درجا، فشار حفره، تراواي
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/27
نویسنده :  ZAHERI
گشتاور خمشي و انرژي كرنشي حاصل از پروسه پيچاندن لوله مغزي

چکیده :

در اين مقاله فرمولهايي براي محاسبه گشتاور خمشي و انرژي كرنشي حاصل از پروسه پيچاندن لوله مغزي بر روي قرقره ارائه شده است. فرمول عمومي كه براي محاسبه گشتاور كه از فرض الاستوپلاستيك بدست آمده است داراي خطاي نسبي 0.25% مي‌باشد.
بيشتر انرژي كرنشي در قرقره لوله مغزي به حرارت تبديل شده و به هدر مي‌رود تنها بخش كوچكي از كل انرژي كرنشي باقي مي‌ماند كه انرژي قابل برگشت است و همان انرژي الاستيكي مي‌باشد كه در طول پديده پيچاندن لوله ذخيره مي‌شود و در حدود 5 الي %15 بستگي ابعاد قرقره و خواص مكانيكي لوله دارد.
 
ارائه دهندگان : محمدرضا تميمي
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 11
کلمات کلیدی : لوله مغزي سيار گشتاور خمشي انرژي کرنشي استحکام تسليم الاستيک پلاستيک پيچاندن
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/27
نویسنده :  ZAHERI
لزوم عدم استفاده از گلهاي پايه نفتي در مخازن گازي جهت تشخیص بهترلایه های هیدروکربوری

چکیده :

یکی از راههای بسیار مطمئن ومتداول در سراسر دنیا,به منظورارزیابی مخازن هیدروکربوری, استفاده از نمودارهای چاه پیمایی(WELL LOGGING)می باشد.ازطریق همین نمودارها, پارامترهاي اصلي ارزيابي مخزن,شامل : تعيين نوع سنگ (Lithology)، تخلخل (Porosity)، اشباع هيدروكربور (Saturation) وتاحدودی ضخامت لايه (Thickness) و تراوائي يا قابليت نفوذپذيري (Permeability) بدست می آیند.

نمودارCBL/VDL برای تعیین کیفیت سیمان پشت جداری,نمودارCDRبرای تعیین مختصات چاه ودیگر نمودارها مانندEMI,CAST,و...که هریک کارخاصی راانجام می دهند , جزو خانواده نمودارهای چاه پیمایی می باشند .  امااساس کار نمودارگیری , برای ارزیابی مخازن هیدروکربوری می باشد. به این منظور پس از حفاری مخزن , 3 نمودار صوتی  , مقاومتی  و هسته ای رانده می شود. مجموع این 3 نمودار FULLSETنامیده می شود.ازطریق عملیات  FULLSET  است که  پارامترهاي اصلي ارزيابي مخزن بدست می آیند. لذا دقت درانجام عملیات , استفاده از ابزارمناسب وجمع آوری اطلاعات صحیح , درمحاسبه  پارامترهای مخزن ودر نتیجه درتعیین وتشخیص لایه های نفت وگاز امر بسیارمهمی می باشد.

یکی از این ابزارها, همانگونه که اشاره گردید , ابزار مقاومتی می باشد . اساس کار ابزارهای مقاومتی , ارسال جریان الکتریکی بدرون سازند جهت اندازگیری مقاومت سازند Rt (اندازه گيري كميتهاي ضريب مقاومت  و هدايت الكتريكي) می باشد .  از اين ابزار براي اندازه گيري درجه اشباع آب و يا هيدروكربور سازند استفاده مي‌گردد.  نمودارهاي مقاومتي به 2 دسته نمودارهای  DIL و DLL  تقسيم مي گردند . اساس استفاده ازهر يك از اين 2 نمودار , مقاومت گل حفاري درون چاه مي باشد . بطوريكه براي گلهاي غير هادي مانند گل  پايه روغني ابزار  DILوجهت گلهاي هادي مانند گل پايه آبي ابزار DLL استفاده مي شود .
اين مقا له, که از طريق جمع آوری  اطلاعات ميداني چندين چاه حفاری شده در  مخازن گازي غرب وجنوب غربي كشور,به وسیله انجام عملیات FULLSET  , تهیه شده است , نشان می دهد که استفاده از ابزار DIL , در مخازن گازی , به خاطر  Lithology  خاص مخازن گازی , نادرست واطلاعات منتج از نمودار مقاومتی را که بسیار مهم می باشند , با خطای بسیار زیاد مواجه می سازد.  عدم استفاده صحيح از ابزارمقاومتي در مخازن , علاوه بر اتلاف وقت دكل حفاري و تحميل يك ران  اضافي ابزار درون چاه ,كه باعث صرف هزينه هاي گزاف مي گردد احتمال عدم تشخيص برخي  از لايه هاي گازي يا نفتي راموجب میگردد كه این کاربسيارمشکل آفرین بوده وتوليد بهينه را دچار مشكل مينمايد .
 
ارائه دهندگان : علیرضاشهبازی(کارشناس نمودارگیری شرکت ملی حفاری ایران) خلیل شهبازی(عضوهیات علمی دانشگاه صنعت نفت) عباس هلالی زاده( عضوهیات علمی دانشگاه صنعت نفت)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 7
کلمات کلیدی : نمودار مقاومت القایی DIL :نمودارمقاومت جانبی DLL:
:: موضوعات مرتبط: مقاله
تاریخ :  90/03/27
نویسنده :  ZAHERI
فراوری باريت مناسب برای گل حفاری با طراحي فاکتوريل

چکیده :

مصرف فزآينده باريت ، كاهش عيار كانسنگ‌ و افزايش باطله‌هاي انباشته شده در كارخانه درين کاشان باعث شد تا فرآوري مجدد باريت مورد توجه قرار گيرد. باريت از مهمترين اجزء تشكيل دهنده گل حفاري مي باشد و حدود 90% از باريت استخراج شده جهان در اكتشافات نفت‌ خام مصرف مي شود. با توجه بازدهي پايين جداكننده هاي ثقلي چون جيگ كه بيشترين كاربرد را در جدايش باريت دارند نياز به فراوري مجدد باطله‌هاي انباشته محسوس مي باشد. در آزمايشات مقدماتي در مقياس آزمايشگاهي با pH پالپ 9 الي 11 ، درصد جامد پالپ حدود 25% ، كلكتورهاي سولفات الكيل باريت شناور شد . در واحد پايلوت مشخص گرديد انجام عمليات نرمه‌گيري زير 20 ميكرون براي افزايش راندمان بسيار موثر است همچنين شرايط بهينه توسط روش طراحي فاکتوريل تعيين گرديد. از ميان 7 نوع كلكتور مناسب موجود ، كلكتور سولفونات سديم   (Aero Promoter825) بهينه انتخاب شد و از سيليكات سديم به عنوان بازداشت كننده ، آهك به عنوان تنظيم pH  و MIBC  به عنوان كف ساز مورد استفاده قرار گرفتند. ميزان مصرف داروهاي شيميايي متناسب با بار ورودي متغير بهينه شد و به طور متوسط مصرف كلكتور 1 كيلو گرم در تن بار ورودي ، سيليكات سديم 5/2 ، آهك 5/0 و كف ساز 3/0 كيلو گرم در تن بار ورودي به دست آمد .
ارائه دهندگان : مهدي صفاري( دانشجوي كارشناسي ارشد فراوري مواد معدني , دانشگاه صنعتي اميرکبير) علي اکبر عبدالله زاده (عضو هيأت علمي گروه مهندسي معدن, دانشكده مهندسي دانشگاه كاشان)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 0
کلمات کلیدی : فلوتاسيون ‌ ـ طراحي فاکتوريل ـ باريت ـ درين کاشان
:: موضوعات مرتبط: مقاله